De werkgroep "Kweken Leer Je Van Elkaar", ook wel Kweekgroep genoemd, komt maandelijks op de eerste dinsdag van de maand bijeen, met uitzondering van januari, juli, augustus en december.

De werkgroep is voortgekomen uit  een beginnerscursus en is zeer geschikt voor leden die beginnen met onze hobby. Er zijn echter altijd een aantal geroutineerde leden aanwezig die de beginners kunnen adviseren. Een standaard onderdeel van de avond is het bespreken van "probleem" planten, die door de leden worden meegebracht. Een deskundig advies wordt gegeven hoe deze planten verder moeten worden behandeld.

Het programma voor het lopende jaar is in de agenda opgenomen.