Dinsdagavond Groep

Dinsdagavond Groep

De “Dinsdagavond groep”, komt maandelijks op de eerste dinsdag van de maand bijeen, met uitzondering van januari, juli, augustus en december. De bedoeling van deze groep is meer informatie verstrekken over specifieke soorten en planten, waarbij het praktische aspect van verpotten en scheuren van planten ook in
de praktijk wordt gebracht.

De werkgroep is voortgekomen uit een beginnerscursus en is zeer geschikt voor leden die beginnen met onze hobby. Er zijn echter altijd een aantal geroutineerde leden aanweizig die de beginners kunnen adviseren. Een standaard onderdeel van de avond is het bespreken van “probleem” planten, die door de leden worden meegebracht. Een deskundig advies wordt gegeven hoe deze planten verder moeten worden behandeld.

Het programma voor het lopende jaar is in de agenda opgenomen.

Planten bespreking

Een belangrijk onderdeel tijdens elke bijeenkomst is het bespreken van planten, die de deelnemers meegenomen hebben. Dat zijn óf bijzondere exemplaren óf planten met vragen over de kweekwijze. Ook voor advies bij problemen zijn deze avonden bij uitstek geschikt.

Een nieuw plantje

Er wordt per avond een kleine bijdrage gevraagd van €0.50. Elke deelnemer krijgt daarvoor een keer per jaar een nieuw plantje, dat onder deskundig toezicht ter plaatse opgepot wordt.