Het Bestuur

Het Bestuur

Het bestuur van de vereniging bestaat uit 7 personen en komt maandelijks bij elkaar. Alle bestuursleden hebben een specifieke taak of functie.

Het bestuur van onze kring is als volgt samengesteld:

Voorzitter: Huub Boesten
voorzitter.nob@gmail.com

Secretaris: Jan Braks
secretaris.nob@gmail.com

Penningmeester: Koos de Wit
penningmeesterorchidee.nob@gmail.com

Activiteiten: Georg Teurlincx
activiteiten1orchidee.nob@gmail.com

Lid: Wim Crins
activiteiten2orchidee.nob@gmail.com

Lid: Natalia van Doormalen

Lid: Mike Heesakkers

Voor informatie kunt u contact met ons opnemen door één van de bestuursleden rechtstreeks een e-mail te sturen.

Voor bijdragen aan het kringblad kunt u contact opnemen met de redactie: Niek Hanckmann: redacteurorchidee.nob@gmail.com